Your browser does not support the canvas tag.

Optisk vejlængde

Animationen viser lysets vej fra P1 til P2 igennem to medier, øverst luft og nederst vand. Konstatnterne v1 og v2 er lysets hastighed i forhold til hastigheden i vakuum. Den optiske vejlængde, OPL efter Optical Path Length, er defineret som: OPL = d1*n1+d2*n2, hvor d1 og d2 er afstanden lyset tilbagelægger i luft og vand. n1 og n2 er brydningsindekset defineret som: n1 = c/v1 og n2=c/v2, d.v.s hvor mange gange langsommere lyset bevæger sig i forhold til vacuum. OPL er et mål for hvor langt tid lyset er om at tilbagelægge en strækning.

Source code: Brydning_2

Built with Processing and Processing.js